Sunday, November 21, 2010

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ വിക്ടിംസ് റെമഡിയേഷന്‍ സെല്‍ എന്ന നോക്കുകുത്തി !

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ വിക്ടിംസ് റെമഡിയേഷന്‍ സെല്‍ എന്ന നോക്കുകുത്തി!!
1995 ആഗസ്റ്റില്‍ ആണ് എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴില്‍ ഒരു സെല്‍ രൂപീകരിക്കുന്നത്. വിശാലമായ സ്വതന്ത്രാധികാരങ്ങളോടെ ആണ് സെല്ലിന്റെ രൂപീകരണം. രോഗികള്‍ എന്‍ഡോസല്ഫാന്റെ ഇരകള്‍ ആണെന്നും അവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കേണ്ടത് സര്‍ക്കാര്‍ ആണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ നയരേഖയില്‍ , രോഗികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക, അവര്‍ക്ക് പുതിയ ജീവിതം നല്‍കുക, എന്ന് തുടങ്ങി കാസര്‍കോടിനെ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജൈവ ജില്ലയാക്കി മാറ്റുക എന്നത് വരെയുള്ള ദീര്‍ഘദര്‍ശനത്തോടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുടെയും വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെയും പഞ്ചായതുകളുടെയും സംയുക്ത ഫോറമായി ആണ് സെല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.  എന്നാല്‍ ആവശ്യത്തിനു ഫണ്ട് നല്‍കാതെയും ഫയലുകള്‍ ഇഴഞ്ഞു നീക്കിയും സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനെ മറ്റൊരു സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പാക്കി.
അഞ്ചു വര്‍ഷം പിന്നിട്ട ഈ അവസരത്തില്‍ സെല്ലിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്തായിരുന്നു എന്നും അത് എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചു എന്നും നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സെല്ലിന്റെ നയരേഖ ഇവിടെ വായിക്കാം. ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും.

നയം
-------
1 . ജില്ലയില്‍ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഉപയോഗത്തിന് സമ്പൂര്‍ണ്ണ നിരോധനം : -       അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നാതാണ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ ദിവസവും വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിഷത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇപ്പോഴും വ്യാപകമാണ്. 

2. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനകം ജില്ലയില്‍നിന്നും കീടനാശിനികളെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി തുരത്തുക 

                     :-  ഇത് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴും കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാന്‍ മറ്റു ജില്ലകളിലെപ്പോലെ കൃഷി വകുപ്പും പഞ്ചായത്തും ധനസഹായം നല്‍കുന്നും ഉണ്ട്. പ്രോത്സാഹനവും നല്‍കുന്നു.
3. ജൈവ കീട നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കി കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജൈവ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക

                       : -       ഇതും  എട്ടിലെ പശു. ഇത്തരത്തിലൊരു ലക്ഷ്യം സര്‍ക്കാരിനുണ്ട് എന്ന കാര്യം പോലും വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ക്കോ പഞ്ചായതുകള്‍ക്കോ അറിയുമോ എന്ന കാര്യം പോലും സംശയമാണ്. കാര്യമായ ഒരു ശ്രമവും കൃഷി വകുപ്പോ പഞ്ചായത്തുകളോ പാലിക്കുന്നില്ല.
4. പ്രാദേശിക ജൈവ ഉല്‍പ്പന്ന മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ , ജൈവ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക

                          :-          ഇതും മറന്ന മട്ടാണ്. 

ആരോഗ്യം
--------------
 1. വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങിയുള്ള സര്‍വ്വെയിലൂടെ വ്യക്തിഗത-കുടുംബ വിവര ശേഖരണം, ഡാറ്റ ബേസ്          :-    അത് കുറച്ചെങ്കിലും സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഇപ്പോഴാണ്. അത് പോലും സമഗ്രമല്ല. ആറായിരത്തോളം രോഗികള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യത ഉള്ളിടത് മൂവായിരത്തില്‍ താഴെ പേരെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
2. രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും തരം തിരിക്കുകയും, വിവിധ ചികിത്സാ രീതികള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൌണ്സിലിംഗ്, പ്രശ്ന-പഠന വിലയിരുത്തല്‍ : -      ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇനിയും ഏറെക്കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുണ്ട്. രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുകയും കൂടുതല്‍ രോഗികളെ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ഇനിയും നാലായിരത്തിലധികം രോഗികള്‍ ഉണ്ടാവും കണ്ടെത്താന്‍ .
3. Establish a Continuing medical assistance system.
                      : -  ഭോപ്പാല്‍ മാതൃകയില്‍ തുടര്‍ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിമിതികള്‍ ഒരു കാരണമാണ്.
4. Establishing a Disease surveillance system – with both short and long term screening
                    :-   ഭാഗികമായി നടന്നു വരുന്നു. പൂര്‍ണ്ണമല്ല.
5. Establish a Community based monitoring , Long-term and Palliative care and redressal system with the support of the Calicut Medical College                   :-   നടക്കുന്നില്ല.
6. Special schools / Special Educators for the mentally challenged shall be established
                           :-   ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ ചര്‍ച്ച പോലും ചെയ്തില്ല, ഉടന്‍ തുടങ്ങണം.
7. Day-care centres shall be established with trained volunteers at the Ward/Cluster
levels.                  :-  ഇതും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല.
8. Medical Aids for physically-challenged affected people - like spectacles, wheelchairs, hearing aid, walking aid etc shall be supplied. 
                           :-    ഇത് ഒരുവിധം മിക്കവര്‍ക്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നല്‍കാനുണ്ട്.
9. A Special Endosulfan Survivors Medical care credit card or health card to be established to cover the treatment.              :-  ലിസ്റ്റില്‍ ചേര്‍ത്ത രോഗികള്‍ക്ക് കാര്‍ഡ് നല്‍കി.     
10.A Special programme for Care givers relief shall be established in the locality.
                             :- അങ്ങനെയൊന്നു നടക്കുന്നില്ല.
11. Financial Compensation shall be paid for all deaths and serious illnesses.
                             :- ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്ന തുക തുച്ഛമാണ്. കൂടുതല്‍ തുക നല്‍കണം.
12. Conduct Health assessment and establish relief measures to PCK workers.
                              : -  നടന്നിട്ടില്ല.
13. Supplementing nutritional deficiencies through time bound relief measure - locally made food with involvement of SHG's.
                               :-   ഇത്തരം ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുന്നില്ല. പഞ്ചായത്തുകളുടെ ആലോചനയില്‍ പോലും ഉണ്ടെന്നു തോനുന്നില്ല.

സാമൂഹികം
---------------
1. The socio-economic conditions of the affected victims to be assessed and necessary relief to be provided.
                               :-    അത്തരം സഹായങ്ങള്‍ നാമമാത്രമാണ്. അതും കുറച്ചു പേര്‍ക്ക്. ഇതാണ് അത്യാവശ്യമായ സഹായം.

2. Interventions in the affected population to change their depressed state of mind - change makers and confidence building.
                              :-   ഇത് നല്‍കാനുള്ള ശ്രമം പോലും നടന്നതായി അറിയില്ല.
3.  Vocational training and Livelihood Rehabilitation - for differently abled children and youth.
                             :-   
ഇത് നല്‍കാനുള്ള ശ്രമം പോലും നടന്നതായി അറിയില്ല.
4. Monthly financial support scheme for the affected and their dependents.
                              :- ഇപ്പോള്‍ നല്‍കുന്ന ചെറിയ സഹായം ആകെ രോഗികളുടെ നാലിലൊന്ന് പേര്‍ക്ക് പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അത് വിപുലീകരിക്കണം.
5. Create action plan for converting existing farm land to organic farms.
                                :- ഇത് നാളിതുവരെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ അഭിമുഖീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പരിസ്ഥിതി

----------------
1. Periodical Monitoring and assessment - water, soil, food, flora and fauna – to document change and levels of toxicity.              ;-       ഇതൊരു തമാശയാണ് ഇപ്പോള്‍ . ഇത്തരം ഒരു പ്രവര്‍ത്തനവും നടക്കുന്നില്ല. ഇന്നും ഇരകള്‍ വിഷത്തില്‍ ജനിച്ചു വിഷത്തില്‍ ജീവിച്ച് വിഷത്തില്‍ മരിക്കുന്നു.....

2. Awareness building leading towards pesticide free district - a programme like mass literacy programme to be established.
                           :-     ഇതും കടലാസില്‍ മാത്രം. നാളിതുവരെയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചര്‍ച്ച പോലും നടന്നിട്ടില്ല.
3. Revival of mid land hills and eco-systems of the Kasaragod District.
                           :-    ഇതിനായി  ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല.
4. Watershed based revival of biodiversity in PCK land and Common lands.
                           :-     ഇതും നടക്കുന്നില്ല. പി.സി.കെ ഭൂമി രാവണന്‍ കോട്ടയായി ശേഷിക്കുന്നു.

നടത്തിപ്പ്
--------------
                
1. In the Initial phase, Social auditing should be conducted quarterly, and may be done at a longer interval after the first four years.
                          ;-    നടന്നിട്ടില്ല.

സാമ്പത്തികം

------------------
1. Groups that can financially support with grants, equipments, medical aid, taking care of patients etc shall be identified. Govt. agencies, Government, PSUs, Banks, Trusts, NGOS private individuals and institutions, Hospitals and NRIs are the possible target of appeal. 
                             :-     കാര്യമായി ഒരു ശ്രമവും നടന്നിട്ടില്ല. ഫണ്ടില്ലാതെ സെല്ലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച മട്ടാണ്. ഇപ്പോള്‍ പ്രശ്നം വിവാദമായതോടെ ഇനി നേരിട്ട് ശ്രമിച്ചാല്‍ വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നു പോലും സഹായം നേടിയെടുക്കാം. ഈ രോഗികള്‍ക്ക് സഹായം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ആര്‍ക്കാണ് ഈ ലോകത്ത്  സഹായത്തിനു അര്‍ഹത???
2. A global appeal would be put through various media and websites to generate financial and other support for the disaster affected.
                             :-   ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമവും നടന്നിട്ടില്ല.
3. separate committee would be setup as an expert group to monitor and guide the relief and remediation work.            ;-   ഇത്തരമൊരു കമ്മിറ്റി ഇനിയെങ്കിലും  ഈ സെല്ലിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്വസ്വലമാക്കണം. 
എന്റെ കഴിവും സമയവും ഞാന്‍ ഇതിലേക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിച്ചാല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ രോഗികളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് രക്ഷിക്കാം.

No comments: